Μεταφόρτωση της Καταχώρησής Σας
PORPHYRIS Youth Club
0 Comments

PORPHYRIS Youth Club

Ανακοίνωση

Στις αρχές του μήνα Μαΐου του έτους 2001 συστάθηκε σωματείο με την ονομασία "Ένωση Νεολαίας Κυθήρων - ΠΟΡΦΥΡΙΣ". Σκοποί της κίνησης αυτής είναι:
(α) Η προώθηση της πνευματικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας της νεολαίας στα Κύθηρα και στην ευρύτερη κοινωνία.
(β) Η διατήρηση της πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς των Κυθήρων και η ανάπτυξη και διάδοση των τεχνών, της ιστορίας και του πολιτισμού γενικότερα.
(γ) Η προώθηση της επικοινωνίας των νέων και η καλλιέργεια φιλικών σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και άλλων εθνικοτήτων.
(δ) Η επαφή, συνεργασία και παρέμβαση στους διάφορους φορείς κρατικούς ή ιδιωτικούς, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού για την προαγωγή των σκοπών αυτού.

Ενημερώνουμε ότι άμεσος στόχος της ένωσης είναι η εξάπλωσή της σε όλη την Κυθηραϊκή νεολαία και η στήριξή της από διάφορους φορείς. Θεωρούμε πως εμείς οι νέοι έχουμε το χρέος να προσφέρουμε σημαντικά στο νησί μας, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. Ένα δημιουργικό και σίγουρο μέλλον είναι για μας η προοπτική, και πιστεύουμε και κάθε νέου. Γι αυτό καλούμε όλους να συμπαρασταθούν στην προσπάθειά μας και να συμβάλουν στην επιτυχία της. Πραγματικά, η νεολαία έχει ανάγκη από τέτοιες κινήσεις που δίνουν έμφαση στη συλλογικότητα, η οποία φθίνει σε γενικότερη κοινωνική κλίμακα.

Εκ της συνειδήσεως "Πορφυρίς"

www.porphyris.com

Leave A comment