Μεταφόρτωση της Καταχώρησής Σας
Site Administrator
1 Comments

Αντώνιος Δημ. Ηλιόπουλος

Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“:


Εφοδιασμένος δι’ όλων των φυσικών στοιχείων της προόδου ο εκ Τεγέας της Αρκαδίας καταγόμενος εικοσιδιετής ομογενής κ. Αντ. Δ. Ηλιόπουλος, αφίκετο εις Αυστραλίαν κατά το έτος 1910.

Από μικράς ηλικίας μετέβη εις Αθήνας, ένθα ειργάσθη περί τα δύο έτη, και κατόπιν μετάβη εις Αμερικήν, οπόθεν αφιχθείς εις Αυστραλίαν επεδόθη εις διαφόρους επιχειρήσεις εκ των οποίων προσεπορίσατο ικανά κέρδη.

Ήδη ο κ. Αντ. Δ. Ηλιόπουλος είνε εις των κυριωτέρων ιδρυτών της «Anglo-American» μεγάλης Ελληνικής Εταιρίας διευθύνων επιδεξίως εν των σπουδαιοτέρων αύτης καταστημάτων, διακρινόμενος επί μεγάλη εμπορική οξυδερκεία και διορατικότητι.

Τρανή απόδειξις του χρηστού ήθους, της φιλανθρωπίας και γενναιοδωρίας του νεαρού ομογενούς, είνε ότι διετέλεσεν επ’ αρκετόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εν N.S.W. Ελληνικής Κοινοτήτος.

Εν Αυστραλία είναι γνωστός υπό την επωνυμίαν «Louison» ήτις τυγχάνει μεγάλης εκτιμήσεως παρ’ άπαντος του εμπορικού κόσμου.


Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“, το οποίο εκδόθηκε το 1916 από τον Ιωάννη Δ. Κομηνό. Είναι ένα σημαντικό βιβλίο, αφού θεωρείται ένα από τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκε στην Αυστραλία για τους ¨Ελληνες στην πατρίδα. Αν όντος τους περίμεναν χρυσές ευκαιρίες στην Αυστραλία, τότε ίσως και το βιβλίο αυτό να προκάλεσε ενδιαφέρον ανάμεσα στην κυθηραϊκή και ελληνική νεολαία. Κάθε άτομο που περιγράφεται στο βιβλίο πλήρωσε για την τιμή αυτή. Σίγουρα μία δύσκολη απόφαση για τον καθέναν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την φημησμένη προβλεπτική οικονομία των Κυθήρων.

Η ομάδα της Kythera-Family.net με την βοήθεια του οικονομικού τραστ Νικόλαος Αρώνης και άλλων αξιόλογων υποστηρικτών, αναδέχτηκε την καταγραφή όλου του βιβλίου για την ιστοσελίδα και τη μετάφρασή του στα Αγγλικά για τους πατριώτες της διασποράς που δεν κατέχουν την ελληνική γλώσσα. Ελπίζουμε επίσης να εμφανίσουμε μια τυπωμένη έκδοση της μετάφρασης μέσα στο 2005.


Για ένα πολύτιμο ιστορικό της δημοσίευσης του βιβλίου “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“ - διαβάστε και την καταχώριση του κ. Hugh Gilchrist στην κατηγορία/υποκατηγορία Ιστορία/Γενική Ιστορία.

Leave A comment

1 Comment

Peter Tsicalas
on 02.06.2006

Upon naturalization in 1914 this bloke said be was born in Arcadia, a claim confirmed by his mate Nick Carides of ‘Phalaisia’ in Arcadia. His brother Louis, his partner Soulos and close associates, the Carkagis (Karakarztis) Bros, were from Rizes, near Tripolis, in Arcadia. In time there were heaps of Rizeans running around the place, probably enticed to the new Arcadia by Peter Carkagis of Mullumbimby/Ballina/Manly who visited home 1916-21 and probably spread the word about decadent milkshakes made with full cream cow’s milk.