Μεταφόρτωση της Καταχώρησής Σας
Site Administrator
0 Comments

Απόστολος Βαλσαμής

Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“:


Εις των νεώτερων και συμπαθέστερων ομογενών καταστηματάρχων της πόλεως Μελβούρνης είνε και ο τα μάλα εύελπις εκ Σάμου ομογενής νέος κ. Απόστολος Βαλσαμής.

Γεννηθείς εν έτει 1891 εν Παλαιώ Καρλοβασίω της Σάμου, και διαπρέψας ως μαθητής κατά τα σχολικά αυτού έτη, επεδόθη βραδύτερον εις διαφόρους εν τω τόπω της γεννήσεώς του εργασίας. Η προς την πρόοδον και ανάπτυξιν μέλλοντος τάσις του τον εξηνάγκαζε να στρέψη το βλέμμα προς τας ακτάς της μεγάλης Αυστραλιακής Ηπείρου, ένθα και αφίχθη την 29ην Ιουνίου του έτους 1912. Λίαν δε φιλόπονος τυγχάνων επεδίδετο μετ’ ισχυράς θελήσεως εις πραγματοποίησιν και δημιουργίαν του μελλοντός του, όπερ και επέτυχε κατά το έτος 1915, γενόμενος εν συνεταιρισμώ ιδιοκτήτης του εν τη οδώ Μπερκ Αριθ. 39 ευφήμως γνωστού καταστήματος.

Γλυκύς του τρόπυς, γενναίος το αίσθημα, ο κ. Α. Βαλσάμης απολαύει της γενικής συμπάθειας και εκτιμήσεως ολοκλήρου της Παροικίας Μελβούρνης.


Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“, το οποίο εκδόθηκε το 1916 από τον Ιωάννη Δ. Κομηνό. Είναι ένα σημαντικό βιβλίο, αφού θεωρείται ένα από τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκε στην Αυστραλία για τους ¨Ελληνες στην πατρίδα. Αν όντος τους περίμεναν χρυσές ευκαιρίες στην Αυστραλία, τότε ίσως και το βιβλίο αυτό να προκάλεσε ενδιαφέρον ανάμεσα στην κυθηραϊκή και ελληνική νεολαία. Κάθε άτομο που περιγράφεται στο βιβλίο πλήρωσε για την τιμή αυτή. Σίγουρα μία δύσκολη απόφαση για τον καθέναν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την φημησμένη προβλεπτική οικονομία των Κυθήρων.

Η ομάδα της Kythera-Family.net με την βοήθεια του οικονομικού τραστ Νικόλαος Αρώνης και άλλων αξιόλογων υποστηρικτών, αναδέχτηκε την καταγραφή όλου του βιβλίου για την ιστοσελίδα και τη μετάφρασή του στα Αγγλικά για τους πατριώτες της διασποράς που δεν κατέχουν την ελληνική γλώσσα. Ελπίζουμε επίσης να εμφανίσουμε μια τυπωμένη έκδοση της μετάφρασης μέσα στο 2005.


Για ένα πολύτιμο ιστορικό της δημοσίευσης του βιβλίου “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“ - διαβάστε και την καταχώριση του κ. Hugh Gilchrist στην κατηγορία/υποκατηγορία Ιστορία/Γενική Ιστορία.

Leave A comment