Μεταφόρτωση της Καταχώρησής Σας
Site Administrator
0 Comments

Ελληνική Εταιρία «Άγγλο-Αμέρικαν»

Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“:


Η υπό την επωνυμίαν Anglo-American σχηματισθείσα εν Sydney περίτα τέλη του έτους 1912 εταιρία, είνε μία από τας μεγαλητέρας εν Αυστραλία Ελληνικάς τοιαύτας, έχουσα υπό την κυριότητά της πέντε μεγαλοπρεπή και επικερδή καταστήματα. Ιδρυταί και ιδιοκτήται της εταιρίας ταύτης είνε οι εκ Τεγέας της Αρκαδίας κ. κ. αδελφοί Πανόπουλοι ή Σούλου, και Αντων. Ηλιόπουλος ή Λουΐζος. Η εταιρία αύτη εν διαστήματι μιας διετίας προώσευσεν αρκούντως, συντελούσα άμα τα μάλα εις τον διάκοσμον των κυριωτέρων οδών της μεγαλουπόλεως Sydney, διά των περιλάμπρων και ανακτορικών καταστημάτων της.


Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“, το οποίο εκδόθηκε το 1916 από τον Ιωάννη Δ. Κομηνό. Είναι ένα σημαντικό βιβλίο, αφού θεωρείται ένα από τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκε στην Αυστραλία για τους ¨Ελληνες στην πατρίδα. Αν όντος τους περίμεναν χρυσές ευκαιρίες στην Αυστραλία, τότε ίσως και το βιβλίο αυτό να προκάλεσε ενδιαφέρον ανάμεσα στην κυθηραϊκή και ελληνική νεολαία. Κάθε άτομο που περιγράφεται στο βιβλίο πλήρωσε για την τιμή αυτή. Σίγουρα μία δύσκολη απόφαση για τον καθέναν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την φημησμένη προβλεπτική οικονομία των Κυθήρων.

Η ομάδα της Kythera-Family.net με την βοήθεια του οικονομικού τραστ Νικόλαος Αρώνης και άλλων αξιόλογων υποστηρικτών, αναδέχτηκε την καταγραφή όλου του βιβλίου για την ιστοσελίδα και τη μετάφρασή του στα Αγγλικά για τους πατριώτες της διασποράς που δεν κατέχουν την ελληνική γλώσσα. Ελπίζουμε επίσης να εμφανίσουμε μια τυπωμένη έκδοση της μετάφρασης μέσα στο 2005.


Για ένα πολύτιμο ιστορικό της δημοσίευσης του βιβλίου “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“ - διαβάστε και την καταχώριση του κ. Hugh Gilchrist στην κατηγορία/υποκατηγορία Ιστορία/Γενική Ιστορία.

Leave A comment