Μεταφόρτωση της Καταχώρησής Σας
Site Administrator
0 Comments

Θεόδωρος Ν. Πολίτης

Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“:


Ο αγαπητότατος και ούτος ομογενής κατάγεται εκ του χωρίου Κοντάραινα της νήσου Λευκάδος, γεννηθείς εν έτει 1882, φοιτήσας επί τινα έτη εις την της πατρίδος του σχολήν, επεδίδετο νεαρώτατος ών εις το του βιοπαλαιστού στάδιον προσληφθείς ως υπάλληλος παρά γνωστών της Λευκάδος εμπόρων, παρ’ ών και διέμεινε επί σειράν ετών.

Ταχέως όμως το επιχειρηματικόν του πνεύμα τον εξηνάγκαζε τη συνοδεία και τριών άλλων συγχωριανών του να επιζητήση εν τη αλλοδαπή την εκπλήρωιω των σκοπών του. Εγκαταλιπών την γενέτειραν αφικνύετο, εν τη Πρωτευούση του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδος, ως μόνον εφόδιον έχων την φιλοπονίαν και δραστηριότητά του, πριν ή όμως παρέλθει πολύς χρόνος κατώρθου διά της ενδελεχούς προς την εργασίαν του ζήλου, να γίνη ο ιδιοκτήτης τριών εν όλω καταστημάτων, ν’ αναγνωρισθή δε και παρά της Αγγλικής Εταιρίας (Μπιουκάναν Μπρος) ως Γεν. Αντιπρόσωπός της εν τη Αποικία του Ακρωτηρίου.

Συνεπεία χαλαρώσεως των εργασιών ηναγκάζετο εν έτει 1901 να επιζητήση νέον στάδιον εν Αυστραλία, εγκατασταθείς δε εν Μελβούρνη επεδόθη εις διαφόρους επιχειρήσεις, κατά το μάλλον και ήττον επιτυχείς, ήδη δε τυγχάνει ο ιδιοκτήτης του μεγαλοπρεπούς εν τω προαστείω (Σαν Κίλδα) θερινού εντευκτηρίου υπό το όνομα «Κριμόρν Γκάρδενς».

Απλούς και απέριττος, με έξεις μετριόφρονάς, και με ενεργητικότητα δυσεύρετον παρά πολλοίς, αγαπάται υπό πάντων διά το ευπροσήγορον του ήθους και την γενναιότητα των αισθημάτων.


Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“, το οποίο εκδόθηκε το 1916 από τον Ιωάννη Δ. Κομηνό. Είναι ένα σημαντικό βιβλίο, αφού θεωρείται ένα από τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκε στην Αυστραλία για τους ¨Ελληνες στην πατρίδα. Αν όντος τους περίμεναν χρυσές ευκαιρίες στην Αυστραλία, τότε ίσως και το βιβλίο αυτό να προκάλεσε ενδιαφέρον ανάμεσα στην κυθηραϊκή και ελληνική νεολαία. Κάθε άτομο που περιγράφεται στο βιβλίο πλήρωσε για την τιμή αυτή. Σίγουρα μία δύσκολη απόφαση για τον καθέναν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την φημησμένη προβλεπτική οικονομία των Κυθήρων.

Η ομάδα της Kythera-Family.net με την βοήθεια του οικονομικού τραστ Νικόλαος Αρώνης και άλλων αξιόλογων υποστηρικτών, αναδέχτηκε την καταγραφή όλου του βιβλίου για την ιστοσελίδα και τη μετάφρασή του στα Αγγλικά για τους πατριώτες της διασποράς που δεν κατέχουν την ελληνική γλώσσα. Ελπίζουμε επίσης να εμφανίσουμε μια τυπωμένη έκδοση της μετάφρασης μέσα στο 2005.


Για ένα πολύτιμο ιστορικό της δημοσίευσης του βιβλίου “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“ - διαβάστε και την καταχώριση του κ. Hugh Gilchrist στην κατηγορία/υποκατηγορία Ιστορία/Γενική Ιστορία.

Leave A comment