Μεταφόρτωση της Καταχώρησής Σας
Site Administrator
0 Comments

Ιωάννης Κανέλλος ή Λινός

Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“:


Εξ ίσου συμπαθής και γλυκεία φυσιογνωμία τυγχάνει και ο αεικίνητος του κ. Βαλσάμη συνέταιρος κ. Ιωάννης Κανέλλος ή Λινός. Γεννηθείς κατά το έτος 1890 εν Πειραί, επεδόθη εν νεαρωτάτη ηλικία εις την πραγματοποίησιν των ηδέων της αποκαταστάσεώς του ονείρων. Η διακρίνουσα τον συμπαθή νέον δραστηριότης και ιδιοφυΐα, ταχέως ανέπτυσσον εν εαυτώ την διάθεσιν της αποδημήσεως, ούτω δε κατά Δεκέμβριον του 1910 απεβιβάζετο εν Αυστραλία, έτοιμος να αντιπαλαίση διά της εργασίας και τιμιότητος κατά παντός στοιχείου δυναμένου να ματαιώση την επικράτησιν των βλέψεών του. Μετά πενταετή ευδόκιμον και επίμοχθον εργασίαν, συνεταιρισθείς μετά του κ. Α. Βαλσάμη, απολαμβάνει εν αδελφική ομονοία και συνεργασία τους δικαίως κτηθέντας καρπούς των κόπων του. Ως φίλος σπάνιος. Ως άτομον τέλειος, και ως συνέταιρος πολύτιμος, οκ. Ι. Κανέλλος, δικαίως έχει αποκτήσει την υπόληψιν και αγάπην των γνωρίσαντων αυτόν.


Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“, το οποίο εκδόθηκε το 1916 από τον Ιωάννη Δ. Κομηνό. Είναι ένα σημαντικό βιβλίο, αφού θεωρείται ένα από τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκε στην Αυστραλία για τους ¨Ελληνες στην πατρίδα. Αν όντος τους περίμεναν χρυσές ευκαιρίες στην Αυστραλία, τότε ίσως και το βιβλίο αυτό να προκάλεσε ενδιαφέρον ανάμεσα στην κυθηραϊκή και ελληνική νεολαία. Κάθε άτομο που περιγράφεται στο βιβλίο πλήρωσε για την τιμή αυτή. Σίγουρα μία δύσκολη απόφαση για τον καθέναν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την φημησμένη προβλεπτική οικονομία των Κυθήρων.

Η ομάδα της Kythera-Family.net με την βοήθεια του οικονομικού τραστ Νικόλαος Αρώνης και άλλων αξιόλογων υποστηρικτών, αναδέχτηκε την καταγραφή όλου του βιβλίου για την ιστοσελίδα και τη μετάφρασή του στα Αγγλικά για τους πατριώτες της διασποράς που δεν κατέχουν την ελληνική γλώσσα. Ελπίζουμε επίσης να εμφανίσουμε μια τυπωμένη έκδοση της μετάφρασης μέσα στο 2005.


Για ένα πολύτιμο ιστορικό της δημοσίευσης του βιβλίου “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“ - διαβάστε και την καταχώριση του κ. Hugh Gilchrist στην κατηγορία/υποκατηγορία Ιστορία/Γενική Ιστορία.

Leave A comment