Μεταφόρτωση της Καταχώρησής Σας
Site Administrator
0 Comments

Κωνσταντίνος Αντ. Κανέλλης και Βρέτος Βασ. Κρίθαρης

Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“:


Δύο νεώτατοι την ηλικίαν καταστηματάρχαι ομογενείς, ευρίσκονται εγκατεστημένοι από έτους 1913 εις την μικράν κωμόπολιν του N.S.W. «Stroud» απέχουσιν ολίγα μίλια δι’ αυτοκινήτου του ομονύμου σιδηροδρομικού σταθμού. Μικροί τε το ανάστημα και την ηλικίαν, ο μεν κ. Κ. Κανέλλης εξ Αθηνών εικοσιδιετής, ο δε εκ Κυθήρων κ. Κρίθαρης δεκαεννεατής, αφίχθησαν εις Αυστραλίαν προ διετίας, και μετά συνεχή εργασίαν και ισχυράν θέλισιν, ηγόρασαν το εν λόγω κατάστημα, παριστάμενον εν τη παρατεθειμένη εικόνι διακεκοσμημένον επ’ ευκαιρία της εκείθεν διελεύσεως του Κυβερνητικού του N.S.W.

Εμπορική των επωνυμία είνε: Comino & Co.


Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“, το οποίο εκδόθηκε το 1916 από τον Ιωάννη Δ. Κομηνό. Είναι ένα σημαντικό βιβλίο, αφού θεωρείται ένα από τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκε στην Αυστραλία για τους ¨Ελληνες στην πατρίδα. Αν όντος τους περίμεναν χρυσές ευκαιρίες στην Αυστραλία, τότε ίσως και το βιβλίο αυτό να προκάλεσε ενδιαφέρον ανάμεσα στην κυθηραϊκή και ελληνική νεολαία. Κάθε άτομο που περιγράφεται στο βιβλίο πλήρωσε για την τιμή αυτή. Σίγουρα μία δύσκολη απόφαση για τον καθέναν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την φημησμένη προβλεπτική οικονομία των Κυθήρων.

Η ομάδα της Kythera-Family.net με την βοήθεια του οικονομικού τραστ Νικόλαος Αρώνης και άλλων αξιόλογων υποστηρικτών, αναδέχτηκε την καταγραφή όλου του βιβλίου για την ιστοσελίδα και τη μετάφρασή του στα Αγγλικά για τους πατριώτες της διασποράς που δεν κατέχουν την ελληνική γλώσσα. Ελπίζουμε επίσης να εμφανίσουμε μια τυπωμένη έκδοση της μετάφρασης μέσα στο 2005.


Για ένα πολύτιμο ιστορικό της δημοσίευσης του βιβλίου “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“ - διαβάστε και την καταχώριση του κ. Hugh Gilchrist στην κατηγορία/υποκατηγορία Ιστορία/Γενική Ιστορία.

Leave A comment