Μεταφόρτωση της Καταχώρησής Σας
Site Administrator
0 Comments

Παναγιώτης Γεώρ. Πανόπουλος ή Σούλος

Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“:


Τέκνον της αλήθειας, και πλήρης ιδανικών και ευγενών αισθημάτων, είνε ο εικοσαετής εκ Τεγέας της Αρκαδίας καταγόμενος κ. Παν. Γ. Πανόπουλος ή Σούλος.

Από παιδικής ηλικίας αποβλέπων προς την πρόοδον, μετέβη εις Αμερικήν και εκείθεν εις Αυστραλίαν, ένθα πλησίον του αδελφού του Κωνσταντίνου εδημιουργήθη το ήδη περίλαμπρον και φωτεινόν μέλλον του.

Και ούτος είνε εις των κυριωτέρων ιδρυτών της μεγάλης Ελ. Εταιρίας Anglo-American επιδείξας θαυμαστήν εμπορικήν δεινότητα.

Διευθύνει εν τω κυριωτέρων καταστημάτων της εν λόγω εταιρίας μετ’ άκρας επιδεξιότητος και δραστηριότητος, συντελών ούτω τα μέγιστα εις την ανύψωσιν ταύτης.


Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“, το οποίο εκδόθηκε το 1916 από τον Ιωάννη Δ. Κομηνό. Είναι ένα σημαντικό βιβλίο, αφού θεωρείται ένα από τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκε στην Αυστραλία για τους ¨Ελληνες στην πατρίδα. Αν όντος τους περίμεναν χρυσές ευκαιρίες στην Αυστραλία, τότε ίσως και το βιβλίο αυτό να προκάλεσε ενδιαφέρον ανάμεσα στην κυθηραϊκή και ελληνική νεολαία. Κάθε άτομο που περιγράφεται στο βιβλίο πλήρωσε για την τιμή αυτή. Σίγουρα μία δύσκολη απόφαση για τον καθέναν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την φημησμένη προβλεπτική οικονομία των Κυθήρων.

Η ομάδα της Kythera-Family.net με την βοήθεια του οικονομικού τραστ Νικόλαος Αρώνης και άλλων αξιόλογων υποστηρικτών, αναδέχτηκε την καταγραφή όλου του βιβλίου για την ιστοσελίδα και τη μετάφρασή του στα Αγγλικά για τους πατριώτες της διασποράς που δεν κατέχουν την ελληνική γλώσσα. Ελπίζουμε επίσης να εμφανίσουμε μια τυπωμένη έκδοση της μετάφρασης μέσα στο 2005.


Για ένα πολύτιμο ιστορικό της δημοσίευσης του βιβλίου “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“ - διαβάστε και την καταχώριση του κ. Hugh Gilchrist στην κατηγορία/υποκατηγορία Ιστορία/Γενική Ιστορία.

Leave A comment