Μεταφόρτωση της Καταχώρησής Σας
Site Administrator
0 Comments

Παναγιώτης Σπ. Καρκαντζής

Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“:


Ο εκ Τεγέας της Αρκαδίας καταγόμενος ομογενής κ. Παν. Σπ. Καρκαντζής αφίκετο εις Αυστραλίαν εν έτει 1898 μετά του ωεώτερου αδελφού του Δημητρίου. Επιδοθέντες ούτοι πάραυτα εις εργασίαν, εσχημάτισαν μικρόν τι κεφάλαιον, όπερ διέθεσαν εις τίνα επιχείρησιν∙ ταύτην διεδέχθη και άλλη, και ήδη τυγχάνουσιν ιδιοκτήται ωραιοτάτου καταστήματος εν τη κωμοπόλει «Mullumbimby» N.S.W., όντος πανθομολογουμένου ότι η ικανότης των αδελφών Καρκαντζή κατέστησε τούτο επικερδέστατον. Εσχάτως ίδρυσεν εν συνεταιρισμώ μετά της εταιρίας «Αγγλο-Αμέρικαν» ανακτορικόν Ζαχαροπλαστείον εν Manly N.S.W., διευθυνομένου υπό του Παναγιώτου Γ. Καρκαντζή, του Δημητρίου διεθύνοντος το εν Mullumbimby τοιούτον. Ότε Παναγιώτης και Δημήτριος απολαμβάνουσι πολλής εκτιμήσεως και αγάπης, ου μόνον παρά των ομογενών, αλλά και παρά πολλών Αυστραλών.


Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“, το οποίο εκδόθηκε το 1916 από τον Ιωάννη Δ. Κομηνό. Είναι ένα σημαντικό βιβλίο, αφού θεωρείται ένα από τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκε στην Αυστραλία για τους ¨Ελληνες στην πατρίδα. Αν όντος τους περίμεναν χρυσές ευκαιρίες στην Αυστραλία, τότε ίσως και το βιβλίο αυτό να προκάλεσε ενδιαφέρον ανάμεσα στην κυθηραϊκή και ελληνική νεολαία. Κάθε άτομο που περιγράφεται στο βιβλίο πλήρωσε για την τιμή αυτή. Σίγουρα μία δύσκολη απόφαση για τον καθέναν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την φημησμένη προβλεπτική οικονομία των Κυθήρων.

Η ομάδα της Kythera-Family.net με την βοήθεια του οικονομικού τραστ Νικόλαος Αρώνης και άλλων αξιόλογων υποστηρικτών, αναδέχτηκε την καταγραφή όλου του βιβλίου για την ιστοσελίδα και τη μετάφρασή του στα Αγγλικά για τους πατριώτες της διασποράς που δεν κατέχουν την ελληνική γλώσσα. Ελπίζουμε επίσης να εμφανίσουμε μια τυπωμένη έκδοση της μετάφρασης μέσα στο 2005.


Για ένα πολύτιμο ιστορικό της δημοσίευσης του βιβλίου “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“ - διαβάστε και την καταχώριση του κ. Hugh Gilchrist στην κατηγορία/υποκατηγορία Ιστορία/Γενική Ιστορία.

Leave A comment