Μεταφόρτωση της Καταχώρησής Σας
Kosmas Souris
0 Comments

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΡΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡΑΓΟΥΔΙΚΟ ΤΟΥ

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ
ΤΙΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1920 ΜΕ 30 Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 1985 ΜΕ 90

Leave A comment