Μεταφόρτωση της Καταχώρησής Σας

Πίνακας Ανακοινώσεων

CHRISTOS TSEKOURAS
0 Comments

CHRISTOS K TSEKOURAS

HI I am CHRISTOS TSEKOYRAS of Konstantinos

I know that Pre my grand grand father was from the ΚΥΘΗΡΑ had a brother that was given birth
roughly in 1890 his 1895 Name was ΣΤΑΥΡΟΣ left Immigrant
in Australia in 1909 the 1911 then his Surname Was said ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ or TΣΑΟΥΣΗΣ the Brother monthly in GREECE
it changed the Surname him it made TSEKOYRAS his Woman to me him they said ΣΤΕΛΛΑ
Exists no one that knows ???

Leave A comment