kythera family kythera family
  

Agios Theothoros

Gravestones > Agios Theothoros > Karageorgou, Agios Theothoros

13312: Gravestones > Agios Theothoros

submitted by Peter Trearchis on 20.06.2007

Karageorgou, Agios Theothoros

Karageorgou, Agios Theothoros
Copyright (0000) James Prineas

Dimitriou Karageorgou died 1 Apr 2000 age 80, Agios Theothoros Cemetery

Leave a comment