kythera family kythera family
  

Agios Theothoros

Gravestones > Agios Theothoros > Kleanthi Samiou, Agios Theothoros (1 of 2)

13321: Gravestones > Agios Theothoros

submitted by Peter Trearchis on 20.06.2007

Kleanthi Samiou, Agios Theothoros (1 of 2)

Kleanthi Samiou, Agios Theothoros (1 of 2)
Copyright (0000) James Prineas

Kleanthi G. Samiou d. 7 Feb 1983, age 80, Agios Theothoros Cemetery

Leave a comment