kythera family kythera family
  

Agios Theothoros

Gravestones > Agios Theothoros > Mavromati Gravestone, Agios Theothoros

13313: Gravestones > Agios Theothoros

submitted by Peter Trearchis on 20.06.2007

Mavromati Gravestone, Agios Theothoros

Mavromati Gravestone, Agios Theothoros
Copyright (0000) James Prineas

Family Tomb
Emmanuel G. Mavrommati 1883-1968
Vasiliki Emm. Mavrommati 1887-1974
Panag. Emm. Mavrommatis 1915-1944
Dimitr. Emm. Mavrommatis 1919-1953
Agios Theothoros Cemetery

Leave a comment