kythera family kythera family
  

Agios Theothoros

Gravestones > Agios Theothoros > Mavromatis, Venizelos, Malanos Stone, Agios Theothoros

Gravestones > Agios Theothoros

submitted by Peter Trearchis on 20.06.2007

Mavromatis, Venizelos, Malanos Stone, Agios Theothoros

Mavromatis, Venizelos, Malanos Stone, Agios Theothoros
Copyright (0000) James Prineas

Michala Mavrommatis 1864-1947
Georgios Venizelos 1893-1948
Zatheiro Mavrommati 1871-1964
Chriso Malanou 1898-1976
Agios Theothoros Cemetery

Leave a comment