kythera family kythera family
  

Agios Theothoros

Gravestones > Agios Theothoros > Vretos Mavrommatis Gravestone, Agios Theothoros

Gravestones > Agios Theothoros

submitted by Peter Trearchis on 20.06.2007

Vretos Mavrommatis Gravestone, Agios Theothoros

Vretos Mavrommatis Gravestone, Agios Theothoros
Copyright (0000) James Prineas

Vretos P. Mavrommatis died 5 July 1974 age 50
Georgia Siz. V. Mavrommati died 4 Aug 2002 age 67
Agios Theothoros Cemetery

Leave a comment