kythera family kythera family
  

Friligianika

Gravestones > Friligianika > Athanasios & Erini Notaras, Frilingianika

12707: Gravestones > Friligianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 03.06.2007

Athanasios & Erini Notaras, Frilingianika

Athanasios & Erini Notaras, Frilingianika
Copyright (2007) James Prineas

Family Plot of Athanasios and Erini Notaras

Frilingianika Cemetery

Leave a comment