kythera family kythera family
  

Friligianika

Gravestones > Friligianika > Family Plot of Mavromatis, Protopsaltis and Notaras, Frilingianika

12701: Gravestones > Friligianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 03.06.2007

Family Plot of Mavromatis, Protopsaltis and Notaras, Frilingianika

Family Plot of Mavromatis, Protopsaltis and Notaras, Frilingianika
Copyright (2007) James Prineas

Family Plot of:

Antionios And. Mavromatis
Vasilios Mix. Protopsaltis
Panayiotis Dim. Notaras

Frilingianika Cemetery

Leave a comment