kythera family kythera family
  

Friligianika

Gravestones > Friligianika > Metaxoulas A. Friligou, Frilingianika

Gravestones > Friligianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 12.06.2007

Metaxoulas A. Friligou, Frilingianika

Metaxoulas A. Friligou, Frilingianika
Copyright (2007) James Prineas

Grave of:

Metaxoulas A. Friligou,

Frilingianika Cemetery

Leave a comment