kythera family kythera family
  

Friligianika

Gravestones > Friligianika > Stam. D. Samiou, Frilingianika

Gravestones > Friligianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 12.06.2007

Stam. D. Samiou, Frilingianika

Stam. D. Samiou, Frilingianika
Copyright (2007) James Prineas

Grave of:

Stam. D. Samiou
Frilingianika Cemetery

Leave a comment