kythera family kythera family
  

Hora

Gravestones > Hora > 2/2 NIKOLAOS KALLIGEROS

Gravestones > Hora

submitted by Spyro Calocerinos on 29.06.2007

2/2 NIKOLAOS KALLIGEROS

2/2 NIKOLAOS  KALLIGEROS
Copyright (2007) James Pineas

Died 4th January 1999 age 82

Leave a comment