kythera family kythera family
  

Logothetianika

Gravestones > Logothetianika > Dimitrios P. Xlentzos - Logothetianika Cemetery

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 14.06.2007

Dimitrios P. Xlentzos - Logothetianika Cemetery

Dimitrios P. Xlentzos - Logothetianika Cemetery
Copyright (2007) James Prineas

Grave of:

Dimitrios P. Xlentzos
age 86
5-9-99

Logothetianika Cemetery

Leave a comment