kythera family kythera family
  

Logothetianika

Gravestones > Logothetianika > Logothetis Family Plot - Logothetianika

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Logothetis Family Plot - Logothetianika

Logothetis Family Plot - Logothetianika
Copyright (0000) James Prineas

Evagg. D. Logotheti
d. 11 April, 1945
age 89

Giorg. Ev. Logotheti
d. 20 September, 1966
age 66

Des. E. Logotheti

Diam. G. Logotheti
d. 3 February, 1965
age 64

Xar. E. Logotheti
2 May, 1954

Patra X. Logotheti
29 November 1988

Desp. S. Kominou
1 March, 2006
age 82

Leave a comment