kythera family kythera family
  

Logothetianika

Gravestones > Logothetianika

Showing 21 - 40 from 150 entries
Show: sorted by:

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Unknown Grave - Logothetianika Cemetery

Unknown Grave

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Gerasimos Kombis - Logothetianika (2 of 2)

Gerasimou Kombi

Gerasimos Kombis
d. 16.12.1996
age 89.

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Gerasimos Kombis - Logothetianika (1 of 2)

Gerasimou Kombi

Gerasimos Kombis
d. 16.12.1996
age 89

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Moulos Family Plot - Papadogiannakos (Nickname) - Logothetianika

...

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Erini T. Moulou - Logothetianika

Erini T. Moulou
d. 1.2.49
age 50

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Theodoros G. Sofios - Logothetianika

Theodoros G. Sofios
d. 1.1.02
age 80

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Mavromatis Family Plot- Logothetianika

Ioannou D. Mavrommati
Smaragdo I Mavrommati
age 64
23.1.47

Georgios Mavromatis
age 85
21/9/81

Stamatoula Kominou
1913-1993

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Laxana - Fardouli - Logothetianika (1 of 2)

Gerasimou G. Laxana
b. 8.11.1901
d. 6.12.1969

Konstantinos P. Fardoulis
d. 5.1.1956
age 1

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Laxana - Fardouli - Logothetianika (2 of 2)

Gerasimou G. Laxana
b. 8.11.1901
d. 6.12.1969

Konstantinos P. Fardoulis
d. 5.1.1956
age 1

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

K. T. Koukoulis - Logothetianika (2 of 2)

K. T. Koukoulis
age 93
20. 2. 1965

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

K. T. Koukoulis - Logothetianika (1 of 2)

K. T. Koukoulis
age 93
20. 2. 1965

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Ilia Andr. Xaniotou - Logothetianika

Ilia Andr. Xaniotou

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Ilia Andr. Xaniotou - Logothetianika

Ilia Andr. Xaniotou

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Athansiou Logotheti - Logothetianika

Athansiou Logotheti
20-4-1999
age 79

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Antoniou A. Laxana - Logothetianika (2 of 2)

Antoniou A. Laxana
age 78
d. 27 - 2 - 71

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Antoniou A. Laxana - Logothetianika (1 of 2)

Antoniou A. Laxana
age 78
d. 27 - 2 - 71

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Kominou Family Plot - Logothetianika (2 of 2)

Aimilias
Anargyrou
Georgiou

Xrisoulas
b.1918 d. 12.5.1999

Aimilias
b. 1949 d. 11.5.2000

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Kominou Family Plot - Logothetianika (1 of 2)

Aimilias
Anargyrou
Georgiou

Xrisoulas
b.1918 d. 12.5.1999

Aimilias
b. 1949 d. 11.5.2000

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Giorgiou K. Anastasopoulou - Logothetianika

Giorgiou K. Anastasopoulou
Doupis (Nickname)
d. 7 March, 1980
age 63

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Unknown Grave - Logothetianika

Unknown Grave