Upload Your Entry
Vikki Vrettos Fraioli
0 Comments

Foteinou Family Plot - Potamos Cemetery

Anagiros Foteinou
"Spirouli"

Margaro Foteinou
age 66
d. 17 March, 1936

Anagiros Foteinos
age 77
d. 5 April, 1948

Leave A comment