Upload Your Entry
Vikki Vrettos Fraioli
2,445 Views
0 Comments

Grave of Anastasia D. Kominou - Potamos Cemetery

Anastasia D. Kominou
12 April, 2002, age 95

Leave A comment