kythera family kythera family
  

Diaspora Vintage Portraits/ People

Photos > Diaspora Vintage Portraits/ People > 1912 Kosmas Galakatos & family

2893: Photos > Diaspora Vintage Portraits/ People

submitted by Ellena Galtos on 06.06.2004

1912 Kosmas Galakatos & family

1912 Kosmas Galakatos & family
Copyright (1912) Con & Beverley Galtos

Kosmas Galakatos, wife Calliope Zandioti & children (from 2nd wife Panagiota Gavrili): Evphrosini (Frosso), Alexandros, Nikolas & Ekaterini.
Photo taken 1912 in Smyrna.

Leave a comment