kythera family kythera family
  

Diaspora Vintage Portraits/ People

Photos > Diaspora Vintage Portraits/ People > Kavakos Raissi Galakatos Milkton

5274: Photos > Diaspora Vintage Portraits/ People

submitted by Ellena Galtos on 25.10.2004

Kavakos Raissi Galakatos Milkton

Kavakos Raissi Galakatos Milkton
Copyright (0000) Con & Beverley Galtos

L-R: Mary Cavakos, Katherine Raissi, Alex Milkton & Loula Kavakos in USA.
Mary was godmother of Kosmas Raissis, son of Katherine.
Katherine was my great aunt Ekaterini Galakatou; she married Spiro Raissis.
Alex was my great uncle Alexandros Galakatos. He and Ekaterini were born in Smyrna; 2 of 4 children of Kosmas P Galakatos & Panagiota Gavrili Galakatou.
Loula was Alex & Ekaterini's cousin. Born Pothity Galakatou in Christoforianika, she was daughter of Panagiotis Galakatos & married Kostas Kavakos.
Ellena Galtos

Leave a comment

1 Comment

submitted by
Ellena Galtos
on 02.05.2014

1182:Correction: Loula Kavakos (Cavakos) was NOT Pothity Galakatou, but Pothity Clentzos, daughter of John N Clentzos and Efrosini Galakatou.