kythera family kythera family
  

Diaspora Vintage Portraits/ People

Photos > Diaspora Vintage Portraits/ People > Pothity Galakatou & Kostas Kavakos

3805: Photos > Diaspora Vintage Portraits/ People

submitted by Ellena Galtos on 06.07.2004

Pothity Galakatou & Kostas Kavakos

Pothity Galakatou & Kostas Kavakos
Copyright (0000) Con & Beverley Galtos

Pothity Galakatou, daughter of Panagiotis Galakatos with her husband Kostas Kavakos. Probably in USA.

Leave a comment

1 Comment

submitted by
Ellena Galtos
on 02.05.2014

1181:It appears this is NOT Pothity Galakatou, but Pothity Clentzos, daughter of John N Clentzos and Efrosini Galakatou.