kythera family kythera family
  

Diaspora Vintage Portraits/ People

Photos > Diaspora Vintage Portraits/ People > Spiros Panaretos in naval cadet uniform circa 1895

881: Photos > Diaspora Vintage Portraits/ People

submitted by Alexandra Ermolaeff on 05.01.2004

Spiros Panaretos in naval cadet uniform circa 1895

Spiros Panaretos in naval cadet uniform circa 1895
Copyright (1895) Ross Tzannes

Spiros Panaretos in naval cadet uniform. Photo taken before he travelled to Australia circa 1895.

Family name: Panaretos
Village of origin: Potamos
Photo taken: circa 1895
Spiros Panaretos born in 1876

Leave a comment