kythera family kythera family
  

Diaspora Vintage Portraits/ People

Photos > Diaspora Vintage Portraits/ People > Xakousti Cordatos with son Emmanuel

668: Photos > Diaspora Vintage Portraits/ People

submitted by Alexandra Ermolaeff on 18.10.2003

Xakousti Cordatos with son Emmanuel

Xakousti Cordatos with son Emmanuel
Copyright (1937) Evelyn Cordatos

Xakousti Cordatos (nee Vangi) of Diakopoulianka with her first son Emmanuel - sitting at the back of the Cordatos Bros Cafe in Hillston, NSW, Australia circa 1937.

Leave a comment