kythera family kythera family
  

Miscellaneous

Photos > Miscellaneous > Maria in her cherry dress, aged 10.

Photos > Miscellaneous

submitted by Kiriaki Orfanos on 06.01.2005

Maria in her cherry dress, aged 10.

Maria in her cherry dress, aged 10.
Copyright (1944) Maria Simos-Levounes

Maria in her cherry dress, aged 10.

Leave a comment