kythera family kythera family
  

Miscellaneous

Photos > Miscellaneous > Maria Simos-Levoune at 17.

Photos > Miscellaneous

submitted by Kiriaki Orfanos on 06.01.2005

Maria Simos-Levoune at 17.

Maria Simos-Levoune at 17.
Copyright (1951) Maria Simos-Levoune

Maria Simos-Levoune at 17.

Leave a comment