kythera family kythera family
  

Miscellaneous

Photos > Miscellaneous > Maria Simos-Levoune's grandmother Maria Nicolssaos (nee, Combes), with her grandson Dimitrios Souliotis.

Photos > Miscellaneous

submitted by Kiriaki Orfanos on 14.01.2005

Maria Simos-Levoune's grandmother Maria Nicolssaos (nee, Combes), with her grandson Dimitrios Souliotis.

Maria Simos-Levoune's grandmother Maria Nicolssaos (nee, Combes), with her grandson Dimitrios Souliotis.
Copyright (0000) Maria Simos-Levoune

Maria Simos-Levoune's grandmother Maria Nicolassos (nee, Combes), with her grandson Dimitrios Souliotis.

See lengthy entry in Oral History, Maria Simos-Levounes. My Story.

Leave a comment