kythera family kythera family
  

Vintage Portraits/ People

Photos > Vintage Portraits/ People > 1908 Kosmas Galakatos & family

Photos > Vintage Portraits/ People

submitted by Ellena Galtos on 06.06.2004

1908 Kosmas Galakatos & family

1908 Kosmas Galakatos & family
Copyright (1908) Con & Beverley Galtos

Kosmas P Galakatos & wife (Panagiota Gavrili or possibly Calliope Zandioti?)
Children L-R: Ekaterini, Alexandros, Nikolas, Evphrosini.
Photo taken in Smyrna 1908

Leave a comment