kythera family kythera family
  

Vintage Portraits/ People

Photos > Vintage Portraits/ People > Galakatos 3 generations

Photos > Vintage Portraits/ People

submitted by Ellena Galtos on 07.06.2004

Galakatos 3 generations

Galakatos 3 generations
Copyright (0000) Con & Beverley Galtos

Kosmas P Galakatos (seated) with his son Nikolas K Galakatos, daughter-in-law Elena Alafouso Galakatou, and grandchildren Kosmas & Panagiota Natasa.
Photo from 1920s, probably in Piraeus after Nikolas and family returned from Russia.
Ellena Galtos

Leave a comment