kythera family kythera family
  

Vintage Portraits/ People

Photos > Vintage Portraits/ People > Moulou Family - Logothetianika 1926

Photos > Vintage Portraits/ People

submitted by SM Negas on 15.05.2015

Moulou Family - Logothetianika 1926

Moulou Family - Logothetianika 1926
Copyright M Negas

Eleni Moulou, Smaragdo Moulou, Anezina Moulou with grandson Georgios, Vasiliki Moulou with grandaughter Vasiliki, and Pavlou Moulou with son Stergios.

Leave a comment