kythera family kythera family
  

Agios Theothoros

Gravestones > Agios Theothoros

Showing 41 - 43 from 43 entries
Show: sorted by:

Gravestones > Agios Theothoros

submitted by Peter Trearchis on 20.06.2007

Karageorgou, Agios Theothoros

Dimitriou Karageorgou died 1 Apr 2000 age 80, Agios Theothoros Cemetery

Gravestones > Agios Theothoros

submitted by Peter Trearchis on 20.06.2007

Tsompanisakis Gravestone, Agios Theothoros

Antonios N. Tsompanisakis, Agios Theothoros Cemetery.

Gravestones > Agios Theothoros

submitted by Peter Trearchis on 20.06.2007

Mavromatis Family, Agios Theothoros

Family Tomb-
Andreas Il. Mavromatis age 26
Maria And. Mavromatis age 86
Maria Il. Mavromatis age 6
Andreas Il. Mavromatis age 3
Kyriakoula Il. Mavromatis age 67
Ilias And. Mavromatis age 81
Georgios Il. Mavromatis died 24 Dec 2006 age 83

Agios Theothoros Cemetery